Quảng Lý Sản Phẩm

600%
650%
400%
450%
Clik
Clik
Clik

Chúng tôi giúp Chủ đầu tư Chuyển đổi số trong lĩnh vực Marketing & Bán hàng

Clik
Gia tăng tính hiệu quả trong việc tiếp cận Người mua nhà thông qua Nền tảng trình diễn thông tin dự án một cách trực quan nhất.
Truyền tải đầy đủ những giá trị tuyệt vời của dự án cho các nhóm khách hàng tiềm năng khác nhau dựa theo nhu cầu cá nhân hóa về Địa điểm, Tiện ích, Vị trí căn hộ, Ý tưởng không gian ...
Khách hàng có thể tìm hiểu & trải nghiệm dự án mọi lúc, mọi nơi thông qua tương tác với nội dung hấp dẫn và chi tiết. Mức độ quan tâm của khách hàng có thể được lưu trữ và phân tích giúp xây dựng chiến lược giá thông minh cho từng sản phẩm, đánh giá hiệu quả marketing & bán hàng.
Định hình thương hiệu sản phẩm không chỉ mỗi tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm vật lý. Các sản phẩm số còn giúp chủ đầu tư truyền tải thông điệp rõ ràng hiệu quả trên diện rộng đến khách hàng tiềm năng. Ứng dụng thành công chuyển đổi số (Digital Transformation) giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu và sự chuyên nghiệp của các nhà phát triển bất động sản.
Truyền tải đầy đủ giá trị của dự án
Truyền tải đầy đủ những giá trị tuyệt vời của dự án cho các nhóm khách hàng tiềm năng khác nhau dựa theo nhu cầu cá nhân hóa về Địa điểm, Tiện ích, Vị trí căn hộ, Ý tưởng không gian...
Clik
You and
72%
of consumers prefer to buy in their native language
You and only
28%
of consumers buy in foreign language
VN
EN
fr
es
de
100%
Hỗ Trợ Khách Hàng
Thực sự thu hút & hiểu Khách hàng
Khách hàng có thể tìm hiểu & trải nghiệm dự án mọi lúc, mọi nơi thông qua tương tác với nội dung hấp dẫn và chi tiết. Mức độ quan tâm của khách hàng có thể được lưu trữ và phân tích giúp xây dựng chiến lược giá thông minh cho từng sản phẩm, đánh giá hiệu quả marketing & bán hàng.
Những đối tác tuyệt vời & một số dự án tiềm năng
Sản Phẩm
We prepared these handy video tutorials to get you started.

C

L

I

K

Clik là đơn vị tiên phong tại thị trường Việt Nam ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin kết hợp với các dây truyền máy móc hiện đại
Simple to integrate
No coding required
Up and running in minutes
Easy to use
Never miss a word
Click and edit
Good for SEO
You’ll be searchable in your new markets.
Makes your website speak any language