THAM QUAN NHÀ MẪU
CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ
Hướng ban công : Đông Bắc
Tầm nhìn ngoại cảnh : Hồ Đống Đa
CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ
Hướng ban công : Đông Nam
Tầm nhìn ngoại cảnh : Đường sắt trên cao
THAM QUAN NHÀ MẪU
CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ
Hướng ban công : Đông Bắc
Tầm nhìn ngoại cảnh : Hồ Đống Đa
CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ
Hướng ban công : Đông Nam
Tầm nhìn ngoại cảnh : Đường sắt trên cao
CĂN HỘ BÀN GIAO
CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ
Ý TƯỞNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT
CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ