Bước 1

Team Clik hỗ trợ các bộ phận của Chủ đầu tư (Marketing, Sales, Design...) chọn lựa các tính năng, phong cách trình diễn cho dự án và nhanh chóng đưa ra báo giá phù hợp nhu cầu.

Bước 2

Chủ đầu tư cung cấp tài liệu & thông tin liên quan. Team Clik sẽ nghiên cứu và phân tích kĩ càng, đồng thời cập nhật lộ trình triển khai dự kiến theo từng giai đoạn phù hợp với kế hoạch & chiến lược của Chủ đầu tư.

Bước 3

Team Clik & Hệ thống đối tác tổ chức xây dựng nội dung (Video, 3D Rendering, Virtual Tour 360) dựa trên các mẫu chọn lựa từ chủ đầu tư. Quá trình thực hiện được liên tục cập nhật trạng thái cùng đơn vị triển khai của Chủ đầu tư.

Bước 4

Team Clik triển khai đóng gói ứng dụng (SaaS) và các nội dung số (CaaS), đồng thời tiến hành bàn giao cho Chủ đầu tư theo đúng lộ trình đã cam kết.

Bước 5

Cải tiến liên tục (Continuous Improvement) được team Clik áp dụng trong suốt thời gian thuê dịch vụ bao gồm cả các tính năng của ứng dụng lẫn nội dung số phù hợp với mục tiêu của chủ đầu tư trong giai đoạn Marketing, Bán hàng, Bàn giao sản phẩm, Vận hành.